ประเภทของงาน อีเว้นท์มีอะไรบ้าง

Job-Categorymcgirl

Job-Category

เวลาที่พูดถึงงานอีเว้นท์ทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่านี่คืองานที่มักมีคนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้มีการวางวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละอีเว้นท์ที่เกิดขึ้นก็จะมีเป้าหมายในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป ความมุ่งหวังในการจัดงานของแต่ละงานก็อาจไมได้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันตลอด มันจึงขึ้นอยู่กับผู้จัดการอีเว้นท์ว่าต้องการให้งานออกมาในลักษณะใด แน่นอนว่าการจัดอีเว้นท์ที่ว่านี้มันก็ย่อมไปสอดคล้องกับการเลือกประเภทของงานอีเว้นท์ว่าต้องการให้งานออกมาในลักษณะใดด้วย

ประเภทของงานอีเว้นท์

  1. ประเภทนำเสนอสินค้าหรือบริการ – การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้เป็นการจัดงานที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยที่สุด เพราะนี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปได้ง่ายที่สุด การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนมากมักต้องการจะดึงคนให้เข้ามาสนใจงานของตนเองด้วยการจ้างดารานักร้อง ศิลปิน มาเป็นตัวชูโรงเพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสได้อย่างดีด้วย
  2. การรนำเสนอซึง่ความรู้ความเข้าใจ – การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้มักจะเน้นเรื่องราวของการให้ความรู้แก่คนที่เข้ามารว่มงานเป็นหลัก อาจไมได้จำเป็นว่าจะต้องได้กำไรในอนาคตหรือว่าไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา เพราะสิ่งที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ต้องการมากที่สุดก็คือคนที่มีอุดมคติในลักษณะใกล้เคียงกันมาอยู่ร่วมกันแล้วนำเสนอแนวทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน
  3. ประเภทใช้เทคนิคพิเศษในการจัดงาน – การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ความน่าสนใจก็คือมักจะมีการเลือกนำเอาเทคนิคพิเศษต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานอีเว้นท์ อาทิ แสงสีเสียง, ภาพ 3 มิติ, วีดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นประเภทการจัดงานอีเว้นท์ที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
  4. ประเภทสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร – การจัดอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่เน้นเรื่องผลกไรทางด้านตัวเงินเลยแต่คนจัดงานจะมองเห็ฯถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในอนาคตได้อย่างชัดเจนที่สุด ส่วนมากแล้วมักจะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่หรือองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางของตัวเองออกไปจากแบบเดิม

การจัดอีเว้นท์ประเภทต่างๆ ก็มักจะมีแนวทางการจัดงานที่ชัดเจน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการวางแผน การทำการบ้านมาอย่างดีของที่จัดงานเพื่อต้องการให้งานออกมาดีที่สุด