รูปแบบของการจัดงาน อีเว้นท์มีกี่วิธี

2Mote-Event

เวลาที่เราเห็นการจัดงานต่างๆ ที่เราก็อาจไม่แน่ใจว่ามันคืองานรูปไหนกันแน่ แต่ที่สัมผัสได้ก็คือหลายงานมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปแต่ภาพรวมก็คืองานแต่ละงานที่ถูกจัดขึ้นมาต้องการให้มีคนรับรู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งงานต่างๆ ที่ว่ามานี้เรามักจะเรียกแบบรวบยอดกันว่างานอีเว้นท์ แต่พอบอกว่าเป็นงานอีเว้นท์หลายคนก็มักจะนึกถึงแต่งานที่ต้องมีดารานักร้องมาเปิดตัวสินค้าหรือบริการทว่าจริงๆ แล้วรูปแบบของงานอีเว้นท์ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายให้ได้ใช้งานกัน

รูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์

1. งานสัมมนา – ถือว่าเป็นงานอีเว้นท์รูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างานประเภทนี้เป็นงานที่นอกจากจะให้สาระความรู้ ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมภายในงานแล้วยังสามารถเลือกเทคนิคในการจัดงานได้หลายรูปแบบด้วย เหตุเพราะมันไม่ได้มีข้อบังคับอะไรมาบีบรัดแบบตายตัวว่าจะต้องออกมาในแนวทางไหน จึงเป็นรูปแบบการจัดอีเว้นท์ที่ค่อนข้างมีอิสระ แต่ข้อมูลที่จะให้นั้นก็อาจไมได้หนักเกินไปเหมือนเวลาไปศึกษาจริงๆ

2. งานแสดงสินค้า – เป็นรูปแบบของงานอีเว้นท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินมากที่สุด เหตุผลก็เพราะการจัดการอีเว้นท์รูปแบบนี้ก็คือการนำเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กรดังกล่าวเพื่อให้เกิดความน่าสนนใจมากขึ้นนั่นเอง เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทหนึ่งที่ยุคนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมาก มักมีการจ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือในงานดังกล่าว ส่วนมากจะเน้นเป็นการเปิดตัวสินค้า บริการ ใหม่ๆ หรือบางครั้งอาจเป็นการนำเอาสินค้าหรือบริการเดิมมาปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น

3. งานประชุม – การจัดงานอีเว้นท์รูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการประชุมและพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้เป็นหลักมากกว่างานสัมมนา มักจะมีวิทยากรผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำเสนอความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานอีเว้นท์ทุกคนได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน

4. งานอีเว้นท์ประเภทอื่นๆ – นอกจากรูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีการจัดงานอีเว้นท์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้มีแบบแผนตายตัวว่าจะต้องออกมาเป็นแนวทางในลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะทำให้งานอีเว้นท์นั้นดำเนินต่อไปในแบบไหน เป็นได้ทั้งงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อาทิ การจัดนิทรรศการ, การแจกลายเซ็นของผู้มีชื่อเสียง, งานเปิดร้าน, งานเลี้ยงภายในองค์กร, งานการกุศล, เดินแฟชั่นโชว์ เป็นต้น งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ถูกเรียกว่างานอีเว้นท์ทั้งสิ้น